Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NATURE DANCE

Một trong những hoạt động trọng yếu của Nature Dance là tổ chức các chương trình tham quan, học tập và trải nghiệm thiên nhiên cũng như đào tạo kỹ năng sinh tồn cho học sinh và sinh viên. Cụ thể:

  • Đón tiếp miễn phí khoảng 3.000 khách/ năm đến tham quan và tìm hiểu về thiên nhiên Sơn Trà tại trụ sở của Nature Dance.
  • Xây dựng và hoàn thiện nội dung các chương trình khám phá thiên nhiên Sơn Trà theo chủ đề; phát triển các tuyến đường mòn khám phá thiên nhiên trong rừng nhằm phục vụ hoạt động học tập TNTN cho học sinh tiểu học và THCS. 
  • Duy trì và tổ chức thường xuyên hoạt động giáo dục TNTN theo chủ đề và kỹ năng sinh tồn cho học sinh và sinh viên. 
  • Phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Đà Nẵng triển khai “Đề án giáo dục trải nghiệm thiên nhiên” cho học sinh THCS trên toàn thành phố Đà Nẵng. 
  • Hỗ trợ các chương trình thực tập nghiên cứu thiên nhiên Sơn Trà cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
  • Triển khai thường xuyên các hoạt động nghiên cứu cơ bản về hệ sinh thái và giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà nói chung và khu du lịch sinh thái (DLST) Trường Mai nói riêng.
  • Đề xuất và triển khai các dự án, giải pháp giúp phục hồi và bảo tồn bền vững tài nguyên rừng tại khu Trường Mai.
  • Tổ chức các sự kiện định kỳ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên như hoạt động vẽ tranh giữa rừng, ngày hội tái chế, ngày hội trồng cây, ngày làm sạch Sơn Trà, trại sáng tác nghệ thuật.
  • Hình thành và phát triển lối sống hòa hợp và thân thiện với thiên nhiên tại khu Trường Mai với các tiêu chí như: giảm thiểu và thay đổi thói quen tiêu thụ; tiết kiệm điện nước; sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng các vật liệu dùng trong xây dựng và hoạt động có nguồn gốc địa phương và thân thiện với thiên nhiên; hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa và đồ dùng một lần; 100% rác thải được thu gom và xử lý với hơn 50% được tái chế; thực hiện nếp sống văn hóa và tử tế, theo hướng tôn trọng con người và thiên nhiên. 

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.