Sản phẩm gây quỹ

Sản phẩm gây quỹ
NATURE DANCE CẦN SỰ CHUNG TAY GÓP SỨC CỦA CỘNG ĐỒNG

NATURE DANCE được xây dựng dựa trên sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

Để tiếp tục duy trì các hoạt động, thực hiện được sứ mệnh hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên của người Việt, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn có thể hỗ trợ Nature Dance bằng cách mua các sản phẩm gây quỹ từ Trung Tâm GreenViet: http://www.greenviet.org/articles/index/4.

Ngoài ra bạn có thể đến tham quan Trung tâm Nature Dance tại 70 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng để mua trực tiếp từ quầy bán hàng lưu niệm của Trung Tâm.

Quầy tiếp tân và lưu niệm

Leave a comment

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2022 All rights reserved.