Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

Accordion and Tabs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Mauris sed sodales enim. Aliquam volutpat tristique ligula ut dictum. Integer vitae feugiat nulla. Nunc ullamcorper leo id eros convallis, et mattis diam egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Mauris sed sodales enim. Aliquam volutpat tristique ligula ut dictum. Integer vitae feugiat nulla. Nunc ullamcorper leo id eros convallis, et mattis diam egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Proin et iaculis sodales augue. Duis feugiat nulla consectetur dui euismod vitae dignissim. Mauris viverra et semper nunc varuis mattis faucibus. Donec nunc eros, mollis nec ac sem quis.

Mauris sed sodales enim. Aliquam volutpat tristique ligula ut dictum. Integer vitae feugiat nulla. Nunc ullamcorper leo id eros convallis, et mattis diam egestas.


Progress Bars

Professional Teachers 90%
Artists 85%
Psychologists 97%
Professional Teachers 90%
Artists 85%
Psychologists 97%

Counters and Countdowns

0%
Artists
0%
Psychologists
0%
Design
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Notice Boxes

General Message

Warning Message

Information Message

Success Message


Slider


Audio


Video


Price Table

$265/ month
2 Days / Week
Tuesday & Thursday
9:00am – 2:00pm
get it
$340/ month
3 Days / Week
Monday, Wednesday, & Friday
9:00am – 2:00pm
get it
$490/ month
5 Days / Week
Monday – Friday
9:00am – 2:00pm
get it

Google Map

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.