Tài trợ

Tài trợ
NATURE DANCE CẦN SỰ CHUNG TAY GÓP SỨC CỦA CỘNG ĐỒNG

NATURE DANCE được xây dựng dựa trên sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

Để tiếp tục duy trì các hoạt động, thực hiện được sứ mệnh hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên của người Việt, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn!

Các hình thức nhận hỗ trợ

Chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp và hỗ trợ của các cá nhân và tổ chức có quan tâm bao gồm cả vật chất, công sức và tinh thần.

Tiền mặt và hiện vật hỗ trợ trực tiếp
  Tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh

Số tài khoản: 0041000244030

Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Đà Nẵng

  Văn phòng làm việc

Trung tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên NATURE DANCE

70 Lý Tử Tấn, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Thông tin liên hệ tài trợ

Nguyễn Thị Tịnh, điện thoại: 0985 197 345, email: educenter@greenviet.org

17 Comments

Leave a comment

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.