Ths. Hoàng Văn Chương

Trưởng phòng Phát triển

Chương từng là Trưởng nhóm nghiên cứu thực địa tại Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên Việt Nam (ENV) (2009 – 2011) với kinh nghiệm làm việc trong việc nghiên cứu tình trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD); tổ chức các chương trình truyền thông nhằm bảo vệ ĐVHD và phát triển mạng lưới tình nguyện viên tại miền Trung Việt Nam. Chương từng điều hành dự án đánh giá tác động của cộng đồng bản địa đến các loài linh trưởng tại vườn quốc gia Konkakinh, tỉnh Gia Lai do Primate conservation Inc (PCI) tài trợ. Chương đang nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phân bố và kích thước quần thể của loài vượn đen má hung bắc (Nomascus annamensis) tại Đông Dương. Nghiên cứu này là một phần của khóa Sinh học Bảo tồn mà Chương đang theo học tại trường đại học James Cook, Australia. Hiện tại, Chương đang là cán bộ phòng giáo dục tại GreenViet.

Email: hoangchuong@greenviet.org

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.