Lê Nữ Bích Nhiên

Cán bộ Giáo dục
Brief info

Nhiên vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của Đại học Sư Phạm- Đà Nẵng (6/2019).

Từ những năm còn ngồi trên giảng đường đại học, Nhiên đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện về môi trường, nhờ đó Nhiên bén duyên với GreenViet và sau đó là Nature Dance. Hơn nữa, cô cũng rất yêu trẻ con, có thể nói vì trẻ con mà tới với Trải nghiệm thiên nhiên. Vì vậy với vai trò là một cán bộ giáo dục tại Trung tâm Nature Dance, Nhiên muốn cùng mọi người truyền tải cho học sinh những kiến thức, thông điệp về môi trường về thiên nhiên mang lại.
Châm ngôn sống: “Điều tuyệt vời nhất trên thế giới bạn không thể thấy và chạm được- bạn sẽ phải cảm nhận chúng từ trái tim

Email: lebichnhien@greenviet.org

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.