Th.s Trần Hữu Vỹ

Giám đốc GreenViet
Brief info

Vỹ tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng chuyên ngành Sư phạm Sinh – Môi trường năm 2006. Tính đến nay Vỹ đã có 6 năm kinh nghiệm công tác tại Dự án bảo tồn Thú linh trưởng Miền Trung – Tây Nguyên của Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức). Vỹ không chỉ một nghiên cứu viên giỏi mà còn là một người có tố chất lãnh đạo, quản lý. Vỹ từng giữ chức vụ Bí thư Liên chi đoàn khoa Sinh – Môi trường trong thời sinh viên, Trưởng nhóm nghiên cứu thực địa của dự án bảo tồn Voọc chà vá chân xám tại VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai, và là Sáng lập viên nhóm từ thiện Hand In Hand và CLB yêu thiên nhiên & môi trường thành Đà Nẵng.

Email: tranhuuvy@greenviet.org

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.