Trải nghiệm thiên nhiên

Trải nghiệm thiên nhiên

TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ

Chương trình trải nghiệm thiên nhiên cho đa dạng các đối tượng

Với triết lý giáo dục vì sự phát triển bền vững, Nature Dance đã và đang thiết kế, tổ chức đa dạng các chương trình học tập trải nghiệm thiên nhiên tập trung vào thế hệ trẻ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Nature Dance, với mong muốn tạo ra những cơ hội học tập trải nghiệm thực tế trong thiên nhiên nhằm giúp các em:

     • Hiểu và kết nối sâu sắc với bản thân và với thiên nhiên
     • Có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành động vì sự phát triển bền vững cho bản thân và cộng đồng
     • Hình thành và xây dựng lối sống thân thiện và hài hòa với thiên nhiên
     • Biết chia sẻ, hợp tác, yêu thương, dám chịu trách nhiệm và cống hiến

Mời bạn vui lòng email đến educenter@greenviet.org hoặc liên hệ trực tiếp với Nature Dance để được tư vấn về cách thức tham gia các chương trình.

Văn phòng Nature Dance: điện thoại: 0332418323, email: educenter@greenviet.org

(lưu ý: vui lòng chỉ gọi trong giờ hành chính từ thứ 3 đến thứ 7)

176 Comments

Leave a comment

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.