Video

Video

Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh THCS

Du khách trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà trong chương trình "Sống xanh Đà Nẵng" VTV4

Giới thiệu Trung Tâm GreenViet

Hành trình I LOVE SƠN TRÀ

Leave a comment

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.