Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

WISHLIST TEST

WISHLIST là danh sách những ‘điều mong muốn’ mà Nature Dance đang rất cần được hỗ trợ để thực hiện các hoạt động giáo dục trải nghiệm thiên nhiên. Chúng tôi cảm ơn bạn dành đã dành thời gian xem qua danh sách này. Nếu có thể, hãy quyên góp hiện vật trực tiếp đến Nature Dance, hoặc đơn giản là ủng hộ khoản tiền tương ứng với khoản mục có trong danh sách. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ CHO HỌC SINH

SỔ TAY NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM RỪNG XANH

* Mục đích sử dụng: học sinh ghi chép những bài học, trải nghiệm, kỷ vật từ chuyến trải nghiệm.
* Số lượng mong muốn: 500 cuốn
* Giá tiền: 10.000đ/ cuốn

SUẤT ĂN TRƯA CHO HỌC SINH

- Mô tả: Suất ăn trưa đựng trong hộp cơm sinh thái, có thể tái sử dụng, gồm: Cơm, canh, 1 món rau, 2 món mặn và trà atisô.
- Số lượng mong muốn: 300 suất
- Giá tiền: 55.000đ/ suất

SUẤT ĂN NHẸ CHO HỌC SINH

- Mô tả: Bữa ăn nhẹ giữa buổi cho học sinh gồm nước uống, 1 bánh bông lan, 1 bánh quy
- Số lượng mong muốn: 300 suất
- Giá tiền: 20.000đ/ suất

Chương trình ngày 14.9.2019

View stream on flickr

SUẤT ĂN TRƯA CHO HỌC SINH

Mô tả: Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.

Mô tả: Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.

suất ăn trưa

Mô tả: Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.

tài trợ

Here is the content. You can change the background, content width, arrow position etc in the editor. Mauris ac lectus ut nullam.

Title

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WISHLIST

TEST
ABCDAVCD

TITLE

ABCN

Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.

ủng hộ

Sổ nhật ký hành trình
10.000 đ x 500 cuốn
Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.
Sổ nhật ký hành trình
10.000 đ x 500 cuốn
Sổ in 25 trang, bìa cứng, cỡ A6, in các thông điệp về bảo vệ môi trường và lời hướng dẫn ghi chép các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh ghi chép lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc từ các hoạt động đã tham gia; đồng thời lưu lại những kỷ vật từ chuyến đi.

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.