Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

Xác nhận đăng ký nhận tin từ Nature Dance

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các hoạt động của Nature Dance và quyết định đăng ký nhận tin tức thường xuyên từ chúng tôi. 

Vì Nature Dance là đơn vị trực thuộc Trung Tâm GreenViet nên bạn sẽ nhận được bản tin định kỳ từ GreenViet, trong đó luôn có chuyên mục cập nhật tin về Nature Dance.

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để xác nhận và hoàn tất việc đăng ký.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của bạn.

Thân mến,

TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN NATURE DANCE

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.