Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

ĐỐI TÁC & NHÀ TÀI TRỢ

Nature Dance vô cùng trân trọng và biết ơn sâu sắc các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang đồng hành cùng Nature Dance thực hiện sứ mạng vì một tương lai người Việt Nam kết nối và sống hòa hợp với thiên nhiên.

LOGO NLTTT
Capture
BQL ST
logo khoa
Logo_dhktdn

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.