Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 70 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng

 0332 418 323

 educenter@greenviet.org

 https://www.facebook.com/RedshankeddoucVCVCN/

 Tổ chức mẹ: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh – GREENVIET

GỬI TIN NHẮN CHO NATURE DANCE

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.