Nghiên cứu & bảo tồn đa dạng sinh học

Nghiên cứu & bảo tồn đa dạng sinh học

Nghiên cứu đa dạng sinh học

  • Triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản về hệ sinh thái và giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà nói chung và khu Trường Mai nói riêng.
  • Hỗ trợ các chương trình thực tập nghiên cứu thiên nhiên Sơn Trà cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
  • Đề xuất và triển khai các dự án, giải pháp giúp phục hồi và bảo tồn bền vững tài nguyên rừng tại khu Trường Mai.

Thông tin về các hoạt động chi tiết đang được cập nhật

Leave a comment

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.