Đinh Thanh Hương

Cán bộ Truyền thông & Giáo dục
Brief info

Hương là một trong những thành viên sáng lập Trung Tâm GreenViet (tiền thân của Nature Dance). Năm 2016, Hương hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành ‘Giáo dục & Công nghệ’ tại trường đại học Oulu, Phần Lan. Cô có nhiều trải nghiệm thú vị ở nhiều nơi và công việc khác nhau, từ dạy tiếng Anh cho trẻ em mồ côi ở Việt Nam, làm điều dưỡng chăm sóc chim cánh cụt tại Nam Phi đến làm nông dân sinh thái tại Phần Lan. Hiện cô đang hỗ trợ Nature Dance ở mảng truyền thông và giáo dục thiên nhiên.

‘Có hiểu mới có thương’ – cô mong muốn gieo thật nhiều những hạt giống của sự tỉnh thức và nối kết sâu sắc với thiên nhiên vào công tác trồng người.

Châm ngôn sống: ‘Tâm bình, thế giới bình – Tâm an, vạn sự an’ (Peace in oneself, peace in the world – Thích Nhất Hạnh)

Email: dinhthanhhuong@greenviet.org

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.